EFSAk argitaratu duen urteko txostenean, jaso egin dira 36. artikuluan zerrendatutako adituen erakundeek 2013. urtean eginiko jarduera nagusiak. Halaber, azken 5 urteotan Elikagaien Segurtasunaren arloko proiektuetan parte hartu duten erakundeen berri eman da, EFSAri zientzia-aholkularitza bikaina emate aldera, denbora errealean.

2013ko jarduera azpimarragarrienen artean honako hauek daude:

  • Zehatz berrikustea 36. artikuluan zerrendatutako erakundeak, legez erakunde bakar bat osatzen dutenak multzokatzeko. 2013an 328 formulario jaso ziren eguneratzea eskatu zitzaien erakundeen eskutik.
  • Zerrendako erakundeen eskura dauden tresnen funtzionaltasuna hobetzea:
  1. Search tool: bazkideak bilatzea proiektuetarako eta deialdiei lotutako jardueretarako.
  2. Article 36-NET: Informazioa trukatzeko eta erakundeen artean sareak sortzeko plataforma.
  3. IEP: informazioa partekatzeko plataforma, non EFSAk eta estatu kideetako Elikagaien Segurtasunaren arloko agentziek arrisku-ebaluazioak partekatzen dituzten.
  • 25 erakunde berri gehitu ziren 2013an (64 gaitzespen eman ziren, ez zituztelako betetzen Elikagaien Segurtasunaren arloko espezializazio-betekizunak).
  • EFSAk zientzia-lankidetzara bideratutako aurrekontua areagotu egin da aurreko urteen aldean. Guztira 8.371.627 € dira lizitazioetarako (procurements) eta 2.427.491 € deialdietarako (grants).
  • 2009tik 2013ra 69 deialdi eta 551 lizitazio egin dira, eta guztiak bete dira arrakastaz.
  • Zerrenda indarrean egon den azken 5 urteotan 26 estatu kidetako 119 erakundek (guztien % 32) parte hartu dute proiektuetan, deialdien edo lizitazioen bidez.
  • Azken 5 urteotan jasotako proposamenen arrakasta-ratioa % 80tik gorakoa izan da. Arrakasta-tasa handiena duten herrialdeak Italia, Frantzia eta Holanda dira, eta aintzat hartu behar da horiek direla proposamen gehien aurkeztu dituzten herrialdeak.

Txostena: 36. artikuluan zerrendatutako jarduerak