EFSAk akrilamidaren kartzinogenizitatea ebaluatu du dietaren bidez, ondorio genotoxikoak eta ez genotoxikoak sartuz. Horretarako, argitalpen nabarmenetan adierazitako ebidentzia zientifikoa errebisatu da hemen: evaluación realizada por el Panel CONTAM en 2015 sobre acrilamida en alimentos. Ondorioek 2015eko iritzia berresten dutenez, EFSAren iritziz ez dago eguneratu beharrik.

Efektu genotoxikoak

Zenbait azterlan berrik emaitza positiboak lortu dituzte akrilamidaren eta honen metabolito aktiboen (glizidamidaren) propietate klastogenikoei eta mutagenikoei buruz. Datuen arabera, glizidamida sistematikoki dago akrilamidaren esposizio dietetiko ertainak dituzten pertsonetan. Gainera, akrilamidarekin tratatutako saguen mutazioen profila eta kontroleko saguena ez dira berdinak funtsean.

Efektu ez genotoxikoak

Genotoxikotasunaz gain, DNAren oxidazio sekundarioaren ebidentzia dago oxigenoaren espezie erreaktiboak sortzearen bidez eta neurotoxikotasunean garrantzitsuak izan daitezkeen efektu ez genotoxikoak sortzearen bidez.

Arriskuaren karakterizazioa

Esposizio-marjina (MOE) ikuspegia ezarri zen akrilamidaren efektu neoplastikoen arriskua karakterizatzeko eta ebaluatutako datu berriak kontuan izanda, MOE egokia zela erabaki zen.

Ondorioak

  • Akrilamidaren genotoxikotasunaren ebidentzia substantziala dago bere metabolitoaren (glizidamidaren) eraketaren ondorioz, eta ondorioztatu da akrilamidaren esposizio dietetikoak metabolito horrekin lotutako mutazioak eragiteko potentziala duela.
  • Gainera, efektu ez genotoxikoen konstantzia dagoenez, bi efektuek akrilamidak sortutako kartzinogenesiari lagun diezaiokete.
  • Aztertutako azterlanek zabaldu egin dute 2015ean CONTAM Panelak ebaluatutako informazioa eta hango ondorioak berretsi dituzte.
  • Hori guztia dela eta, EFSAren ustez une honetan ez dago 2015eko iritzi zientifikoa eguneratu beharrik.