ECDC Gaixotasunen Prebentzio eta Kontrolerako Europako Zentroak Ebaluazio Arrisku bat argitaratu du Espainian izandako azken gaixotasun-kasuen harira.

ECDCk adierazi duenez, probabilitate txikia dago Krimea-Kongoko sukar hemorragikoaren birusak Espainian infekzioak eragiteko. Alabaina, noizbehinka zenbait kasu aurki daitezke.

Arriskua murrizteko, honako neurri hauek proposatu dituzte:

  • Sukarra goiz diagnostikatzea eta laborategiak berrestea oso garrantzitsua da hiltzeko arriskua gutxitzeko.
  • Sukar hemorragikoaren sindromea duten pazienteek ohiko neurriak hartu eta kontaktua ahal bezainbeste gutxitu behar dute, baita sukarra dutelako susmoa baino ez dagoenean ere.
  • Lagin infekziosoen laborategi-probetan transmisio-arrisku handia izan ohi da; beraz, euste biologikorako baldintza egokietan soilik egin behar dira probak.
  • Arrisku-taldeei azaldu behar zaie zein diren transmisio-aukerak eta nola saihestu akainen helduak. Hauek dira kaltea jasan dezaketen eremuetako arrisku-talde nagusiak: 1) Animaliekin eta batik bat abereekin zuzenean lan egiten duten pertsonak (adibidez, abeltzainak, hiltegietako langileak eta albaitariak). 2) Aire zabalean jarduten dutela-eta akainen helduak izan ditzaketen pertsonak (adibidez, ehiztariak, baso-langileak eta txangozaleak). 3) Gizakien arteko transmisioa izateko arriskua duten osasun-langileak.
  • Birusa dabilen inguruetako mapa bat osatu behar da, azterlan serologikoak, ingurumenari buruzkoak, entomologikoak eta halakoak oinarri hartuta.
  • Ribavirina da arrisku handiko esposizioaren ondorengo profilaxirako aukerako sendagaia, nahiz eta eraginkorra dela frogatzen duen ebidentzia oso gutxi dagoen.
  • Espainian detektaturiko birusen genomaren sekuentziazioak informazio gehiago emango du Iberiar penintsulan dabiltzan birusen aniztasun genetikoari buruz.
  • Eraginpean dauden eremuetan gaixotasun-kasuak noizean behin ager daitezkeenez, transfusioak eta transplanteak esposizio-bide posibletzat jo behar dira.
  • Krimea-Kongoko sukar hemorragikoak Iberiar penintsulan duen ekologiari buruzko azterlan gehiago egin behar dira, akainen bidezko transmisioa gerta daitekeen arrisku-eremuak zehazteko.

Rapid risk assessment: Crimean–Congo haemorrhagic fever in Spain – ECDC 2016