Arriskuen jakinarazpena eraginkorra izatea funtsezkoa da nahitaez aitortu beharreko gaixotasun kutsagarriek eragindako morbilitatea eta hilkortasuna mugatzeko. Halaber, baliagarria da gaixotasun horiek eragiten duten kostu ekonomikoa murrizteko. Hori dela eta, ECDCk Arriskuen Jakinarazpena ikuskatu du, gaixotasun kutsagarriei dagokienez. Helburua gaixotasun horren prebentzioan eta kontrolean lagungarri izan daitezkeen arriskuen komunikazio eraginkorraren hatsarreak biltzea izan da, baita jardunbide egokien adibide zehatzak atzematea ere, etorkizunean Arriskuen Jakinarazpenaren inguruko politikak eta inplementazio-esparruak sortzeko.

ECDCk eginiko ikerketan ikusi da hainbat baliabide erabilgarri daudela arriskuen komunikatzaileen esku; baina, nahastea antzeman da Arriskuen Jakinarazpenaren eta krisi-jakinarazpenaren artean, gaixotasunak ekiditeko eta kontrolatzeko mezuak aztertzean. Bestalde, aniztasuna ikusi da helarazitako informazioan, jatorrizko erakundearen diziplinaren arabera. Azkenik, informazioaren hartzaileek arriskuaz duten pertzepzioa oso aldakorra da; besteak beste, ingurumen-, gizarte-, ekonomia-, kultura- eta hizkuntza-faktoreen araberakoa. Halaber, ikusi da arriskuen jakinarazpen-mezuak askotan ez direla publiko objektibora iristen (batik bat, ez dira arrisku-taldeetara iristen).

Ondorio gisa, ECDCk gomendatzen du Arriskuen Jakinarazpenean parte hartzen duten erakundeak koordinatzea eta lankidetzan aritzea, eta arriskuak jakinaraztean diziplina guztiak integratzea. Horrela, arriskuak ekiditeko eskuragarri dagoen informazioaren kalitatea hobetuko da. Arriskuen Jakinarazpenetarako baliabideak etengabe berritu behar dira, beharrizan berriei erantzuteko. Era berean, aintzat hartu behar dira gizarte-sareak, gaur egun oso garrantzitsuak baitira.

Ildo beretik, tartean dauden alderdi guztien arteko koordinazioa eta kooperazioa nahitaezkoa da gaixotasun infekziosoen nazioarteko zaintza- eta komunikazio-estrategia prestatzean. Izan ere, merkatuen globalizazioaren ondorioz, gaixotasun horien mehatxua areagotu egiten da.

ECDC berrikuspena