EFSAren Arrisku Biologikoen Panelak balioetsi egin ditu ostretan norobirusak kontrolatzeko dauden metodoak. Adituen Panelaren iritziz, gaur egungo metodoak ez dira eraginkorrak itsaskietako birusak deuseztatzeko. Halaber, adituen taldeak ondorioztatu du birusaren presentzia murrizteko neurrien ardatzak birusaren kutsadurari aurrea hartzea izan beharko lukeela itsaskia hazteko guneetan. Bestetik, panelak dio gomendagarria dela birusaren muga mikrobiologiko onargarria ezartzea EBn merkaturatutako ostren kasuan. Azkenik, PCR metodoa erabiltzen da beste itsaski batzuetan norobirusak atzemateko eta kuantifikatzeko (rRT-PCR), eta adituek uste dute metodo hori egokia izan daitekeela ostretan analisi egokia egingo dela bermatzeko.

Baliospena