Europako Batzordearen Elikagaien Osasun eta Segurtasunaren Zuzendaritza Nagusiak ikuskaritza bat egin zuen Espainian, 2017ko urriaren 16tik 23ra bitartean. Ikuskaritza horren helburua zen Espainiako atunaren sektoreko kontrol ofizialen funtzionamendua eta eraginkortasuna ebaluatzea, baita izandako azken alertaren ondoren agintari eskudunek beharrezko neurriak ezarri dituzten egiaztatzea ere.

Txostenean ondorioztatzen da zenbait neurri hartu direla elkarrekin egindako misioan identifikatutako puntuei aurre egiteko, batez ere lehengaien hautagarritasunari, kolore-aldaketari eta lotutako gehigarrien erabilerari dagokienez. Hala ere, ikuskaritza egin zitzaien autonomia-erkidego guztiek ez zituzten neurri horiek aplikatu, batez ere baimendutako gehigarrien erabilera egokiari buruzko neurriak (quantum satis).

Erabilitako lehengaiak bermatzeko hartutako neurriak, hein handi batean, ekoizleen baieztapenetan oinarritzen dira. Ondorioz, lehengaiak -18 °C-tan izozten direla bermatzeko sistema ez da sendoa, agintariek ezin baitute egiaztatu hala egiten dela. Inportatutako lehengaiei dagokienez, EBren egungo eredu ziurtatuak ez du ahalbidetzen lehengaien hautagarritasun-irizpideak betearaztea.

Dena den, neurriak duela gutxi ezarri direla kontuan hartuta, ikuskaritzaz arduratu den taldeak adierazi du goizegi dela hartutako neurrien eraginkortasunari buruzko iritzia emateko.

Bukatzeko, txostenak zenbait gomendio ematen dizkie agintari eskudunei hautatutako gabeziak konpontzeko eta egungo kontrol-sistema hobetzeko.

Txosten osoa