Beauverizina (BEA) eta Enniatins (ENNB) mikotoxinak Fusarium onddoak sortzen ditu, eta elikagai eta pentsuetan egoten dira. Arrisku-ebaluazioan (EFSA-2014), Agintaritzak ondorioztatu zuen ez zeudela in vivo toxikotasunaren behar adina datu mikotoxina horiek gizakientzat izan zezaketen arriskuaren ebaluazio zehatza egiteko; horrenbestez, ezin izan ziren ezarri erreferentzia-balioak edo ingestaren balioak.

Txosten honetan, BEAren eta ENNBren ahozko toxikotasuna aztertu da karraskarietan. Horretarako, in vitro eta in vivo ahozko genotoxikotasun akutuaren probak uztartu dira dosi errepikatuen ahozko toxikotasunarekin. Hala, toxikotasuna hainbat mailatan detektatu ahal izan da: nerbioak, immunologia, endokrinologia, ugalketa eta garapena.

BEA

Dosi errepikatuak aplikatu ostean, Beauverizina (BEA) mikotoxinarako eginiko genotoxikotasun-azterketa guztiek emaitza negatiboak izan zituzten, duodenoan eta giltzurrunean izan ezik.

Dosi errepikatuen azterketaren emaitza orokorrak kontuan hartuta, NOAEL (ondorio kaltegarririk ez dakarren maila) erreferentzia-balio hauek ezarri dira:

  • Sagu emeentzat: 1 mg / gorputzeko pisuaren kg / egun
  • Sagu arrentzat: 0,1 mg / gorputzeko pisuaren kg / egun
  • Amen NOEAL (ugalketan duen eragina): 0,1 mg / gorputzeko pisuaren kg / egun


Ondorioz, BEAk genotoxikotasun txikia du, baina hala ere ikerketa gehiago egin behar dira, prebentzio gisa.

ENNB

Bestetik, toxikotasun akutuaren eta dosi errepikatuen azterketen arabera, Beniatinak (ENNB) arrisku genotoxikoa ekar dezake.

Hauek dira ezarritako NOAEL balio toxikologikoak:

  • Sagu emeentzat: 0,18 mg / gorputzeko pisuaren kg / egun
  • Sagu arrentzat: 1,8 mg / gorputzeko pisuaren kg / egun
  • Amen NOEAL: 1,8 mg / gorputzeko pisuaren kg / egun