EFSAk egindako azken azterlanaren arabera, kutsatzaile horien (Sugar Atzeratzaile Bromatuak -BFRak-) 4 mota berri identifikatu dira, aintzat hartu beharreko eta lehentasunezko kutsatzaile gisa, euren toxikotasunaren eta biometatzeko ahalmenaren arabera:

Genotoxikoak eta kartzinogenikoak

  • Tris (3,4-dibromopropil) fosfato (TDBPP)
  • 2,2-Bis (bromometil)- 1,3-propanodiol (DBNPG)

Biometatzeko ahalmena

  • 1,2-bis (2,4,6-tribromofenoxi)etano (BTBPE)
  • Hexabromobentzenoa (HBB)

Oharra:Dokumentu honek iazko urrian argitaratutako ordezkatzen du.

EFSAren zientzia-iritzia: BFR berriak eta emergenteak elikagaietan