EFSAk atzera begirako konparazioa egin du tiroidean efektu kronikoak dituzten eta nerbio-sisteman efektu akutuak dituzten pestizidek dietan duten esposizioari buruz. Esposizioaren ebaluazioak egiteko, estatu kideek 2016an, 2017an eta 2018an euren pestizidak ikuskatzeko programa ofizialen esparruan bildutako jarraipen-datuak erabili ziren. Emaitzak 2014an, 2015ean eta 2016an lortutakoekin alderatu ziren

EFSAk dietako arriskuaren karakterizazio metatuari buruzko bi txosten argitaratu zituen 2020ko apirilean. Ebaluazio horiek 10 kontsumitzaile-populaziorentzako kalkuluetan oinarritu ziren (hainbat herrialde eta adin-tartetakoak), eta estatu kideek 2016ko, 2017ko eta 2018ko jarraipen-programa ofizialen bitartez bildutako jarraipen-datuak erabili ziren.

MOETen (esposizio-marjina konbinatua) esposizio kronikoaren estimazioen eta eragile nagusien (2016-2018 aldia) arteko konparazioan ondorioztatu zen bi konfiantza-tarteak ez zirela nabarmen aldatu 2014-2016 aldiarekin alderatuta. Hala ere, esposizio akutuaren estimazioen konparazioak adierazi zuen konfiantza-tarteak askoz zabalagoak eta bimodalak bihurtu zirela 2014-2016 aldirako esposizio-estimazioen aldean.

Oro har, aurreko erreferentzia-aldiarekin alderatuta (2014-2016), tiroidean efektu kronikoak dituzten eta nerbio-sisteman efektu akutuak dituzten pestiziden esposizioa ez zen nabarmen aldatu. Ondorio horiek iradokitzen dutenez, ez da beharrezkoa arriskuen ebaluazio metatuak errepikatzea urtero, eta esposizio-aldaketak behar bezala jorratuko dira hiru urtean behin arriskuen ebaluazio metatuak errepikatzen direnean, EFSAk aurreikusitakoaren arabera.

Horrez gain, ikusi zen esposizioaren ebaluazio metatuaren emaitza, esposizioaren banaketaren 99,9 pertzentilean, lagin espezifikoetako neurketa bakarren eraginpean dagoela. Hau da, laginketaren ziurgabetasuna handia denean, neurketa horrek esposizio-estimazio ezegonkorrak sortuko ditu, konfiantza-tarte handiarekin. Soilik produktu eraldatu gisa kontsumitzen diren produktuek (adibidez, olioa ekoizteko olibak eta ardo-mahatsak) laginketan ziurgabetasun handiagoa izan dezakete, prestatu gabeko produktuen jarraipen-laginen kopurua txikia delako.

Beraz, gomendatzen da probabilitateen eredua doitzea elikagai eraldatuen intzidentzia-datuak gehitzeko (hau da, oliba-olioa eta ardoa); izan ere, EBren indarreko hainbat urtetarako kontrol-programarekin bat, elikagai eraldatu horien jarraipen-laginen kopurua prestatu gabeko produktuena baino handiagoa da.

Horrez gain, gomendatzen da probabilitate-ereduak aplikatzea esposizio dietetikoaren ebaluaziorako, pestizida-hondakinei buruzko urteko txostenean. Horrek aukera emango lioke EFSAri urtero identifikatzeko substantzia aktibo espezifikoen eta elikadura-produktuen afekzioak, eta arriskuaren ad hoc ebaluazio metatua abiaraztea afekzio horiek arrisku metatuetan eragingo dutela espero denean.