Otsailaren 11n Nekazaritza eta Landa Garapenak eta Arrantzak elkarrekin eginiko sektoreko biltzarrean, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak eta autonomia-erkidegoek Elikakatearen Kontrol Ofizialerako Plan Nazionala (EKOPN) onartu zuten datozen bost urteetarako.

 

Urte anitzeko plan honetan, dokumentu bakarrean jasotzen dira agintari eskudunak egiten ari diren kontrol ofizialak nekazaritzako elikagaien kate osoan, hau da, lehengaia ekoizten denetik azken kontsumitzaileari saltzeko puntuetaraino, legedia betetzen dela ziurtatzeko. Plan hori abian jartzeak bermatzen du elikagaiei eta pentsuei buruzko legedia, animalien osasun eta ongizatearen arloko arauak eta landareen osasun eta produktu fitosanitarioei buruzkoak beteko direla.

 

Plana zati orokor batez eta lau zati espezifikoz osatuta dago. Zati orokorrean, plana idazteko zer orientazio-printzipiotan oinarritu diren adierazten da, baita administrazioen arteko eskumenen lurralde-antolakuntza eta -banaketa zein den ere, eta, halaber, maila altuko lau helburu ezartzen ditu.

Maila altuko helburuak

Plan onartu berriak maila altuko helburu hauek lortzea du xede:

  1. Gizakien, animalien eta landareen osasunerako arriskuak murriztea, lehengaien ekoizpenean kontrolak eginez.
  2. Gizakien osasunerako arriskuak murriztea, elikadura-establezimenduetan kontrolak eginez.
  3. Elikagaien kalitatea bermatzea eta elikadura-iruzurraren aurka borrokatzea.
  4. Gizakien, animalien eta landareen osasunerako arriskuak murriztea, inportazioak eta esportazioak kontrolatuz.

Zati espezifikoak - Koordinazioa

Zati espezifikoetan, kontrol ofizialen programak lantzen dira lehengaien ekoizpenaren arloan, lehengaien ekoizpenaren ondorengo faseetan, elikagaien kalitatearen arloan eta mugetako kontrolen arloan.

 

Estatuan, plana koordinatutako talde batek idatziko du. Talde horretan parte hartuko dute Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak, Osasun Ministerioak, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak eta Kontsumo Ministerioak, Elikagaien Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziaren (AESAN) bitartez.

 

Bestalde, koordinazio-taldeak ezarri dira ministerio horien eta autonomia-erkidegoen artean, planaren arloak lantzeko.