Aurten, Elikak Nekazaritzako Elikagai-Arriskuen 6 fitxa eta infograma berriak egin ditu:

Halaber, eguneratu egin da Kadmioaren arrisku kimikoari buruzko fitxa, 448/2013 Araudian (EB) ezarritako muga berriei jarraikiz.