EFSAk datuak argitaratu ditu 2020an elikagaietan zeuden albaitaritza-sendagaien eta beste substantzia batzuen hondakinei buruz. Estatu kideetan, Islandian eta Norvegian egindako laginketa dago txostenean, guztira 620.758 lagin aztertu baitira.

Legez baimendutako gehieneko mailak gainditu zituzten laginen % 0,19k.

Azken 11 urteetako zifrarik baxuena da (ez betetzea % 0,25 eta 0,37 artekoa izan baita). 2019an % 0,30ekoa izan zen.

N de muestreo dirigido, muestras y resultados totales no conformes en todas las especies y categorías de productos

Analisis datos incumplimien

Aldaketak ez‑betetzeetan, aurreko datuekin alderatuz gero

Jaisten dira…

 • Tiroideen kontrako agenteak (A2)
 • Esteroideak (A3)
 • Azido erresortzilikoaren laktonak (A4)
 • Antihelmintikoak (B2a)
 • Konposatu organokloratuak (B3a)
 • Konposatu organofosforatuak (B3a)
 • Koloragarriak (B3e)
 • Beste substantzia batzuk” (B3f)
 • Konposatu kimikoak (metalak barne) (B3c)

…2017arekin eta 2019arekin alderatuz gero, ez-betetzea ez zen hain sarri gertatu, baina 2018an baino gehiagotan.

 • Kokzidiostatikoentzat (B2b)
 • Antiinflamatorio ez esteroideak (AIEE) (B2e)
 • “beste substantzia farmakologikoki aktibo batzuk” (B2f)
 • Mikotoxinak (B3d)

… 2019arekin alderatuz gero, ez-betetzeak sarriago izan ziren

Datu xehatuak EFSAren datuak ikusteko plataforma interaktibo honetan ikus daitezke.