EFSAk hainbat substantzia kimikoren aurreko esposizio konbinatuaren inguruko agiri tematiko bat argitaratu du, gai horri heltzeko ekintza zehatzak jasotzen dituen ibilbide‑orri osoa garatzeko asmoz. Agiriak zenbait erakunderen ekarpenak hartzen ditu barne: Europako Batzordeko OSASUNAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA, EBko agentziak (JRC, ECHA, EEA, EMA), estatu kideak, Aholkularitza Foroaren bidez, EFSAko batzorde zientifikoa, nazioarteko erakundeak eta EFSAko beste alderdi interesdunak.

Helburuak

 1. Ikuspegi harmonizatu bat garatu eta ezartzea, hainbat substantzia kimikoren aurreko esposizio dietetiko eta ez‑dietetikoak giza‑osasunarentzat dituen arriskuak ebaluatzeko.
 2. Aurreko proiektuetako entregatzekoak eta uneko proiektuaren jarraipenak, alorreko metodo garrantzitsuenak identifikatzeko. Metodo horiek tresna praktiko eta harmonizatu bihurtuko dira gero.
 3. Berrikuntza handiagoen eta garapen metodologikoaren behar posibleak identifikatzea, hala ebaluazioan nola arriskuaren aurreko esposizioan.
 4. Hainbat pestizidaren aurreko esposizio dietetikoaren arriskuen ebaluazioa lehenestea. Geroago, esposizio ez‑dietetikoa txertatuko da. Arriskuen ebaluazioa beste produktu kimiko batzuetara luzatuko da, pestiziden alorrean lortutako esperientzian oinarrituta.

Aukerak

 • Hainbat produktu kimikoren aurreko esposizio konbinatuaren inguruko HORIZONTEA 2020ko zenbait proiektu (adb. EuroMix, Human Exposome Project, HBM4EU eta FOODSAFETY4EU) aukera ona dira alorreko garapen metodologiko berrienak eta etorkizunerako berrikuntza‑proiektu posibleak identifikatzeko.
 • Hainbat produktu kimiko ebaluatzeko garatutako software‑tresnak zenbait plataformatan daude eskuragarri (adb. MCRA Software, EuroMix Toolbox, Danish Mixture Calculator, MYCHIF, BIKE, etab.) eta plataforma harmonizatu, egituratu eta publiko bakarrean batuko dira.
 • Elikagai‑kontsumoaren inguruko datuen eta elikagaietan zenbait substantzia kimikoren presentziaren inguruko datuen bilketa harmonizatua egokia da hainbat substantzia kimikoren aurreko esposizio dietetikoa ebaluatzeko. Izan ere, aldi berean kontsumitzen diren hainbat substantzia kimiko eta elikagai identifikatzeko aukera ematen dute.
 • OpenFoodToxDatabase2 hedatuko da. Gaur egun, substantzia kimikoen toxikologia‑datuen gordetegi osoena da.
 • Pestiziden arrisku metagarriaren ebaluazioaren inguruan 2020an egindako ebaluazio pilotuak oinarri solidoa dira alor horretan etorkizunean ezarri ahal izateko.
 • Hainbat produktu kimikoren aurreko esposizio konbinatuak giza‑osasunarentzat dituen arriskuen inguruko ibilbide‑orriaren zirriborroa, EFSAko Aholkularitza Foroak egina, oinarri solidoa da gaur egungo testuinguruan ibilbide‑orri osoago bat garatzeko.

Elkarlana

 • EFSAk, Horizon Europerekin batera, Produktu Kimikoen Arriskua Ebaluatzeko Europako Erakundea osatu du, hainbat produktu kimikoren alorrean metodo berrien garapena babes dezaketen ikerketa‑proiektu berritzaileak diruz laguntzeko asmoz.
 • Hainbat produktu kimiko ebaluatzeko tresnen garapenean eskarmentua duten estatu‑mailako zenbait erakundek (RIVM, DTU, ANSES, Finlandiako Elikagai Agintaritza, BfR, BPI, FERA, HSE, etab.) gai horren inguruko tresna harmonizatuak garatzeko elkarlaneko plataforma bateko parte izateko aukera izango dute.
 • ECHAk, EMAk eta EFSAk elkarren arteko elkarlana sendotu beharko dute, esposizio konbinatuaren arriskuari dagokionez, ebaluazio‑ikuspegi berriak garatzeko, Europako Itun Berdeak ezarritako jasangarritasunerako estrategia kimikoan Estrategia.