Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzak (EFSA) ebaluatu egin ditu haragi gorria (behiena, txerriena eta ardiena) biltegiratzeko eta garraiatzeko tenperatura-betekizunak, eta hau ondorioztatu du:

  • Haragi gorriko kanaletan bakterioen bidezko kutsadura, nagusiki, gainaldean gertatzen da. Salmonella spp. eta Yertsinia enterokolitikoa generoetako bakterioak ganglio linfatikoetan ere aurkitu ohi dira; baina, azterlanak falta direnez, ez dakigu bakterio horiek ugaldu egiten ote diren ehundura linfatikoan, kanalak hozten direnean.
  • Kanalaren gainaldearen tenperatura (haragiaren barneko tenperaturari kontrajarrita) adierazle egokia da, hozteak bakterioen hazkundean dituen ondorioak baloratzeko.
  • Haragi gorriaren hozte egokia baloratzeko aintzat hartu beharreko patogeno garrantzitsuenak honako hauek dira: Salmonella spp. , Escherichia coli berozitotoxigenikoa, Listeria monocytogenes eta Yertsinia enterokolitikoa.
  • Bakterioen hazkundea parekoa edo txikiagoa bada, ez dago arrisku gehiturik kontsumitzaileentzat. Bakterioen hazkunde osoak jasan egiten ditu hozte-tenperatura mantentzearen ondorioak haragi-ekoizpenaren faseetan: hiltegia, garraiatzea, zatitzea, biltegiratzea, banaketa egiteko merkataritza eta ostalaritzan zein etxean hoztea).
  • Posible da, batetik, denbora/tenperatura konbinazioen egoera ezberdinak izatea haragia ekoizteko faseetan; eta bestetik, bakterioen hazkundea gaur egun haragia hozteari buruz indarrean dauden arauzko betekizunak betetzean lortzen den hazkundearen parekoa edo txikiagoa izatea (haragiaren barnealdea 7° C hoztea hiltegiko hozkailuetan, garraiatu aurretik, gehienez ere 48 ordurako).

EFSAren zientzia-iritzia: Haragiaren tenperatura