Europako Batzordeak eskatuta, produktu fitosanitarioei eta haien hondakinei buruzko EFSAren PPR Panelak zientzia-irizpen bat eman zuen bularreko haurrentzako eta haur txikientzako elikagaietako plagizida-hondakinen ebaluazio sakona egiteko.

Zientzia-irizpen hori egiteko, EFSAren PPR Panelak honako hauek hartu zituen kontuan, besteak beste:

  1. Elikadurarako Zientzia Batzordearen irizpenak; kiloko 0,01 miligramoko gehieneko hondakin-muga (GHM) ezarri zuen haurtxoentzako eta haur txikientzako elikagaietako plagizida-hondakinetarako;
  2. EFSAren Zientzia Batzordeak 16 astetik beherako bularreko haurrentzako elikagaietako substantzien arriskuaren;
  3. haurtxoen eta haur txikien organo eta sistemen garapenari buruzko ezagutza.

Hona hemen ondorio nagusiak:

  • 16 astetik beherako bularreko haurren kasuan, ez dirudi bularreko haurrentzako eta haur txikientzako elikagaietarako ezarritako 0,01 mg/kg-ko GHMren barruan plagizidek esposizio onartezina eragiten dutenik eguneko gorputz-pisuko 0,0026 mg/kg-ko edo hortik gorako gida-balioa (HBGV, ingelesez) aplikatzen zaien substantzia aktiboei dagokienez. GHM txikiagoak gomendatzen dira balio horretatik beherako HBGV duten substantzia aktiboetarako.
  • 16 astetik gorako haurtxoen eta haur txikien kasuan, egokitzat jotzen da HBGV ezartzeko hautatutako ikuspegia.
  • 16 astetik beherako haurtxoen kasuan, baliteke ikuspegia egokia ez izatea, eta gomendatzen da EFSAk 16 urtetik beherako bularreko haurrentzako elikagaietako substantzien arriskuaren ebaluazioari buruz emandako jarraibideak aplikatzea.
  • Elikagai konbentzionalek plagizida-hondakinekiko esposizio askoz handiagoa eragiten dute guztira, bularreko haurrentzako eta haur txikientzako elikagaiek baino. Haur txikiek, elikagai konbentzional gehiago jaten dituztenez, esposizio handiagoa izaten dute pestizida-hondakinekiko, eta 3 eta 6 hilabeteko haurtxoek, oro har, esposizio txikiagoa izan ohi dute.
  • Haurtxoek eta haur txikiek plagizida-hondakinekiko duten esposizio metatuaren inpaktua ez da biztanleria orokorrak duenaz bestelakoa, eta EFSAren arrisku metatuen ebaluaziorako metodologia adin-talde horiei ere aplika dakieke.
  • 396/2005 (CE) Araudiak ezartzen dituen hondakinen definizioak oro har egokiak dira bularreko haurrentzako eta haur txikientzako elikagaietarako ere