Kopuru txikiak

852/2004 (EE) Erregelamenduan zehaztutako higiene- eta osasun-baldintzak betetzetik salbuetsita dago lehen mailako produktuen hurbileko salmenta, dela zuzeneko salmentan dela merkaturatze-zirkuituan.

852/2004 (EE) Erregelamenduaren 1. artikuluan, kanpoan uzten du honako hau aplikatzea: “ekoizleak azken kontsumitzaileari edo azken kontsumitzailea hornitzeko txikizkako tokiko establezimenduei produktu primarioen kantitate txikiak zuzenean hornitzea.

Modalitate honetan merkaturatutako bete beharreko baldintza higieniko eta sanitarioak zehazten dituen irizpide espezifikorik ez dagoenez, Euskadin elikagaien segurtasuneko estandar egokiak betetzea ahalbidetuko duten irizpideak ezartzeari ekin zaio, Euskadiko ustiategien errealitatera egokituz.

Irizpide horrekin, hurbileko salmentan merkaturatutako nekazaritza-produktu primarioei berariazko arau-esparru bat ematen zaie laster argitaratuko den Hurbileko salmentari buruzko dekretuan.

Horrela, Dekretuak landare eta perretxikoen ekoizpen primariorako betekizunak laburbiltzen ditu.

Eta, gainera, erle-produktuen eta arrautzen kantitate txikietarako beren beharretara egokitutako baldintza espezifikoak ezartzen ditu.

Kopuru txikiak ekoizten dituzten ustiategi horien betekizunak egokitzeak aukera ematen du jarduera abian jartzeko edo garatzeko behar den hasierako inbertsioa txikiagoa izateko, eta, aldi berean, ekoizpen-metodo tradizionalak erabiltzen jarraitzeko aukera ematen du, elikagaien higiene-irizpideak mantentzearen kaltetan izan gabe.

Horrela, Euskadiko ustiategien errealitatera egokitzen den lege-esparrua ematen da. Ustiategi horietako gehienak ustiategi dibertsifikatuak, familiakoak eta ekoizpen-bolumen txikikoak dira, batez ere produktuen xedea hurbileko salmenta denean.

ERLEZAINTZA PRODUKTUEN KOPURU TXIKIAK

Zein produktu?

Eztia, Polena, Erregina-jalea, Propolia eta Argizariak.

Zein bolumen?

150 erlauntz baino gutxiago

(149 erlauntz gehinez)

Zein salmenta-mota?

Hurbileko salmenta

Izen-ematea burutzeko informazio guztia ERLEZAINTZA PAKETEAN:

ERLEZAINTZA PAKETEA

Erlezaintza-paketearen xedea da erlezaintza-ustiategi bati alta emateko beharrezko dokumentuak betetzen laguntzea.

Erlezaintza-instalazioetan egiten diren jarduera guztiak Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (REGA) inskribatu beharko dira, eta erlezaintza-paketean jasotzen diren dokumentuak aurkeztu beharko dira.

 • Dokumentu honek eragina izango du ekoizpen primario eta horrekin lotutako operaziotzat hartzen diren jardueretan:
  • Erlezaintza bera; erlauntzen maneiuarekin lotutako jarduera guztiak barne, erlauntzak erlezainaren instalazioetatik urrun daudenean ere.
  • Eztia eta erlezaintzatik eratorritako beste produktuen erauzketa.
  • Eztiaren zentrifugazioa eta ontziratzea edo paketatzea erlezainaren instalazioetan.
 • Dokumentu honek ez du eraginik izango honako jarduera hauetan:
  • Eztiaren zentrifugazioa eta ontziratzea edo paketatzea erlezainaren instalazioetatik kanpo, kooperatibetan eta eztia erauzteko zentroetan egindakoak barne. Kasu horretan, ontziratzeko eta erauzteko establezimenduak alta emanda egon behar du Osasun Sailak kudeatzen duen Elikagai Enpresen eta Elikagaien Osasun Erregistro Orokorrean (RGSEEA).

Hortaz, erlezaintza-paketea jarraian zehazten diren baldintzetan aplikatuko da:

Captura de pantalla 2022-11-18 103329

* Kopuru txikiak:Ustiategiak gehienez 149 erlauntz dituenean soilik. Hortaz, higiene- eta osasun-baldintza malguagoak izango dituzte, eta interesgarria izan daiteke erlezaintzarako jardueretarako lokal esklusiborik ez duten erlezainentzat. Kasu horretan merkaturatzea soilik hurbileko salmentara mugatuko da.

** Ohiko ekoizpena Edozein erlezaintza-ustiategi, erlauntz kopurua gorabehera, eta ustiategian bertan ontziratzen badu edo bertan ontziratzen ez badu. Erlezaintza-produktuak erauzteko eta ontziratzeko lokal esklusiboa izan beharko dute. Kasu horretan, merkaturatzeak ez du muga geografikorik.

Captura de pantalla 2022-11-18 103709

*** Autokontsumoa:  Autokontsumorako ustiategitzat hartuko dira gehienez ere 15 erlauntz dituztenak. Ustiategi horiek REGAn alta eman behar dute. Produktu horiek ezin dira merkaturatu.

ALTA EMATEKO BEHARREZKO DOKUMENTUAK

REGAn INSKRIBATUTA DAUDEN USTIATEGIAK

REGAn alta emanda dauden eta ustiategi mota aldatu nahi duten erlezaintza-ustiategiek honako agiri hauek bete eta aurkeztu beharko dituzte beren lurraldeko Abeltzaintza Zerbitzuan:

1. eranskina: Erlezaintza-azpiustiategia aldatzeko eskaera

A1.SolicitudModificacion

REGAn LEHENENGO ALDIZ INSKRIBATZEN DIREN USTIATEGIAK

REGAn lehenengo aldiz inskribatu nahi diren eta sortu berri diren ustiategiek honako agiri hauek bete eta aurkeztu beharko dituzte beren lurraldeko Abeltzaintza Zerbitzuan:

2. eranskina: Erlezaintza-azpiustiategiaren alta eskaera

A2.SolicitudAlta

Eskaerarekin batera, ondorengo dokumentu hauek beharrezkoak izango dira ekoizpen mota bakoitzean alta emateko, sinbologiaren arabera:

Captura de pantalla 2022-11-18 104539
 • ABELTZAINTZA ZERBITZUAN, eskaera aurkeztearekin batera:
  • NAN fotokopia
  • Erauzteko lokalaren deskripzio-memoria, dagokionaren arabera:
  • Erantzunkizunpeko adierazpena (5. eranskina)

 

 • Erlauntzak dauden herriko UDALEAN
  • Jarduera-lizentzia edo Aurretiazko Jakinarazpenaren egiaztagiria, dagokionaren arabera.

Jarduera-lizentzia edo aurretiazko jakinarazpenaren egiaztagiria udal-izapideak dira, eta erlauntzen kokapenaren arabera dagokion Udalean egin behar dira.

 • Jarduera-lizentzia:
  • 133 erlauntz baino gehiagoko ustiategiak, lurzoru urbanizaezinean edo hiri-lurzoru industrialean.
  • 26 erlauntz baino gehiagoko ustiategiak, bizitegirako hiri-lurzoruan.
 • Jardueraren aurretiazko jakinarazpena: gainerako ustiategiak.
 • Nork bere lurraldeko FORU-OGASUNEAN:
  • Ekonomi jardueren gaineko zergan alta (EJZ, gazteleraz IAE)

EJZren 840 eredua ustiapenari dagokion foru-ogasunean aurkeztu behar da. Honako hau egin beharko da:

 • Merkataritza- eta industria-jardueren lizentzia fiskalari dagokion taldean edo epigrafean izena ematea:
  • Erlezaintza-ustiategia bada: “062 taldea: Erlezaintza”
  • Ustiategi mistoa bada: “071 taldea: Ustiategi mistoa”
 • Dagokion tarifaren ordainketa egunean izatea.

840 ereduak:

3. eranskina: Ekoizpen konbentzionalerako deskripzio-memoria

A3.MemoriaProduccionConvencional

4. eranskina: Kopuru txikietareko memoria sinplifikatua

A4.MemoriaPequeñasCantidades

5. eranskina: Erlezaintzako produktuen ekoizpen primariorako erantzukizunpeko adierazpena

A5.DeclaracionResponsable

Hemen ERLEZAINTZA PAKETEA deskargatu dezakezu. Bertan, azaldutako informazio guztia eta izen-emate inprimakiak aurkituko dituzu:

0.PaqueteApicolaCAPV_Página_1

Hemen, EZTIAren etiketa ereduak aurkituko dituzu:

Eguneratze data: