2021. urtean zehar, 1.081 espediente kudeatu dira SCIRIren bidez; errekorra da (2020an 634 kudeatu ziren), neurri handi batean alerta-espedienteen gorakadagatik (aurreko urtean baino % 32,5 gehiago) eta mugako errefusengatik (324 jakinarazpena, 2020an 103 izan ziren).

Hiru izan dira SCIRI markatu duten mugarriak:

  1. Hainbat elikagaitan etileno oxidoa detektatzea
  2. Banbua eta beste landare-zuntz batzuk erabiltzea, bai eta plastikoa ere, elikagaiekin kontaktuan dauden materialetan (EKM)
  3. Alergenoen presentziari, intolerantzia sortzen duten substantziei eta etiketan behar bezala adierazitako glutenaren presentziari dagokienez kudeatutako eta argitaratutako alerten kopurua handitzea

Espedienteen kopurua guztira, tipologiaren arabera

Espediente guztietatik (1.081):

473 alertei dagozkie
276 informazioei dagozkie
324 errefusei dagozkie
8 berrikuntzei

Alerten eta Informazioaren jakinarazpenak

Espediente garrantzitsuen ikuspegi orokorra hobetzeko, SCIRI txostenak Alerten eta Informazioaren Jakinarazpenen kopurua bateratzen du, eta, beraz, ondorengo datuak bi kategoria horien baturari dagozkio:

Arriskuekin lotutako jakinarazpenak

Arrisku kimikoak nagusi dira mota guztietako produktuetan.

Espediente guztietatik (749):

Arrisku biologikoak: 147
Arrisku kimikoak: 475
Beste arrisku batzuk: 88
Arrisku fisikoak: 39

Elikagai-taldearekin lotutako jakinarazpenak

2020. urtearekin alderatuta, landare-jatorriko produktuekin lotutako jakinarazpenak % 5 jaitsi dira; animalia-jatorriko produktuak, berriz, % 1 igo dira, eta EKM % 4.

Elikagai-taldearekin lotutako arrisku biologikoak

Elikagai-taldearekin lotutako arrisku kimikoak