Elikagaien Segurtasuneko Irlandako Agintaritzak (FSAI) argitaratu egin du Elikakatearen Kontrol Ofizialerako Planaren lehenengo berrikustea eta eguneratzea. Plan horrek 2012-2016 aldia hartzen du bere baitan.

Planak lau zati ditu:

  1. Elikagaien Kontrol Ofizialerako Sistema
  2. Pentsuen Kontrol Ofizialerako Sistema
  3. Animalien Osasunaren eta Ongizatearen Kontrol Ofizialerako Sistema
  4. Landareen Osasunaren Kontrol Ofizialerako Sistema

Sistema horietako bakoitzak honako alderdi hauek biltzen ditu: kontrol ofizialerako sistema jakinaren xede zehatzak; kontrol hori egiteaz arduratzen diren agintari eskudunak; halakorik balego, eginbeharrak eskualdatzea; izendatutako laborategi ofizialak; agintari eskudun bakoitzak egindako kontrolen antolaketa; kontrol zehatzen plana; prozedura dokumentatuak; kontrolak egiten dituzten langileen prestakuntza-planak; arrisku-planak; eta kontrol sistemaren inguruan gauzatzen diren kanpoko zein barruko ikuskatzeak.

Planak Kontrol Ofizialei buruzko 882/2004 Araudiak ezarritako irizpide hauek betetzen ditu:

  • Arriskuetan oinarritutako kontrolak
  • Gardentasuna eta interes-gatazka
  • Kontrol sistemen eraginkortasuna ziurtatzeko azterketak
  • Demandak eta zehapenak
  • Kanpoko laguntza

FSAIren Kontrol Ofizialerako Plana 2012-2016