Kataluniako Osasun Publikoko Agentziak (ASPCAT) "Osasunaren babeserako adierazleak, 2013. urtea" izeneko txostena argitaratu du. Bertan laburbiltzen dira pertsonak osasunean eragin kaltegarria izan dezaketen agente fisiko, kimiko eta biologikoetatik (ingurumenean egoten dira) babesteko jardueren emaitzak.

Argitalpen horrek sustatu egiten du jardueren eta elikagai- zein ingurumen-kontrol ofizialaren emaitzen inguruko gardentasuna, eta ahalbidetu egiten du interesa duten pertsonak eta erakundeak informazioa eskuratu ahal izatea.

Kontrol-jarduera

Eragile ekonomikoek indarrean dagoen legediak eskatzen dituen betekizunak betetzen dituztela egiaztatzearren, 2013. urtean 70.172 ikuskaritza eta 202 auditoretza egin dira Katalunian.

Gainera, honako hauen 24.649 lagin aztertu dira: gizakien kontsumorako ur-elikagaiak, Legionella hedatzeko arriskua duten instalazioetako ura eta gizakien kontsumorako hildako animalien entzefaloak.

Emaitzak

Gizakien kontsumorako elikagaien eta uraren laginen adostasun-maila % 99koa eta % 83koa izaten jarraitzen du, hurrenez hurren.

Legionella hedatzeko arriskua duten instalazioetako urari dagokionez, berriz, adostasun-mailak % 20 egin du gora eta % 76,27koa da.

Hildako animalien entzefaloen lagin guztiek lortu dute oniritzia.

Hartutako neurriak

Produktuetan, establezimenduetan, zentroetan eta instalazioetan atzemandako ez-betetzeen aurrean hartutako neurriek % 40 egin dute gora.

Honako hauek dira ebatzi diren neurri nagusiak: betekizunak eta komunikazioak eragile ekonomikoarentzat, produktuak merkaturatze-kanaletik kentzea eta zehapen-espedienteak abiaraztea.

Osasunaren Babeserako Adierazleak Katalunian, 2013