Nekazaritzaren, Elikagaien Segurtasunaren eta Klima-aldaketaren inguruko Europako ekimen bateratuak (FACCE-JPI) Ikerketarako Agenda Estrategikoa eman du nazioarteko erreferentziazko zientzialarien eta elikakateko kideen arteko elkarrizketen emaitza gisa.

Agendak bost ikerketa-eremu estrategiko ezartzen ditu, klima-aldaketak nekazaritzan, elikagaien ekoizpenean eta Elikagaien Segurtasunaren arloan dituen ondorioen erronkak landu ahal izateko. Honako hauek dira ikerketa-eremu horiek:

  1. Elikagaien Segurtasun iraunkorra
  2. Ingurumenari dagokionez, nekazaritza iraunkorra haztea eta indartzea
  3. Elikagai-hornikuntzaren, biodibertsitatearen eta ekosistemen arteko oreka
  4. Klima-aldaketara egokitzea
  5. Klima-aldaketa murriztea

Arlo horietako bakoitzean epe labur, ertain eta luzeko ikerketa-lehentasunak definitu eta ekintza bateratuak zehazten dira, Europan plataformak sendotzeko, eta ezagutza trukatzea zein prestakuntza sustatzeko.

Ikerketa-programa nazionalak lerrokatuz, sinergiak batu, bikoiztasunak murriztu eta ikerketa-finantzazioan eraginkortasuna maximizatu nahi da, elikagaien ekoizpenaren arloko erronka berriei aurre egiteko.

FACCE estrategia – Klima-aldaketaren ondorioak nekazaritzan eta Elikagaien Segurtasunean