Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak txosten bat argitaratu du, EAEn kontsumitzeko ura fluoratzeari buruz. Txosten horretan, honako hauek aurkezten dira: fluorraren jarduera-mekanismoei buruzko gaur egungo zientzia-ebidentzia, fluorraren eraginak osasunean, uraren fluorazio-egoera munduan, gure erkidegoan gauzatzen diren aho-hortzetako osasun-politikak eta horien emaitzak 30 urteko epea igaro ostean.

Txostenak, era berean, bildu egiten du neurri horrek ukiditzakeen herritar-sektoreen iritzia eta gaiaren inguruan galdetu zaien adituena.

Txosten horren xedea da laguntzea erabakitzen komenigarria ote den ala ez EAEn kontsumorako ura gaur egungo kontzentrazioan fluoratzen jarraitzea.

1. Fluorazio-politika gorabehera:

 • Indartzea eta sendotzea Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (HHZP)
 • Informazioa ematea herritarrei aho-hortzetako osasun-politikari buruz.
 • Aho-hortzetako osasuna sustatzeko kanpainak egitea osasunaren arloan eta ikastetxeetan.
 • Aho-hortzetako osasunaren azterketa epidemiologikoa helduei ere egitea.

2. Fluorazio-politikarekin jarraituz gero:

 • Gaur egungo dekretua egokitzea.
 • Herritarrei, oro har, eta osasunaren arloko profesionalei fluorazio-politikaren berri ematea.
 • Konpainia hornitzaileentzako diru-laguntzen politika berrikustea.
 • Fluorazioa 30.000 biztanle baino gutxiagoko eremuetan ere gauzatzea.

3. Fluorazioa etetea erabakiz gero:

 • Gaur egungo dekretua baliogabetzea.
 • Herritarrei, oro har, eta osasunaren arloko profesionalei fluorazioa eteteko arrazoien berri ematea.
 • Egoera monitorizatzea, aho-hortzetako osasunaren adierazleetan gerta daitezkeen aldaketak atzemateko.

Kontsumitzeko ura fluoratzea EAEn