EFSAko Landareen Osasun Panelak ebaluatu egin ditu Prunus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Molino, Pyrus L., Ribes L., Rubus L. eta Vitis L. generoetako polena inportatzeak dakartzan arriskuak, EBn sar ditzaketen birusei eta birusen antzeko organismoei dagokienez.

2000/29/EE Zuzentarauak polena jasotzen du landatzekoak diren landareen definizioaren baitan. Bada, ez dagoenez polenean merkatu identifikaturik Fragaria, Rubus, Ribes, Vitis eta Cydonia generoak polinizatzeko, bide horretatik birusak sartzeko arriskua oso txikia da. Ziurgabetasuna ere txikia da. Batez ere, bost genero horietako polena polinizatzeko saltzeko aukerarekin lotzen da, nahiz eta Panelak ezin izan duen salerosketa hori egiaztatu. Alabaina, aukera hori badirudi nekez gerta daitekeela; izan ere, espezie horiek auto-emankorrak dira, eta horrek nabarmen mugatzen du polinizazio lagunduaren inguruko interesa.

Prunus, Malus eta Pyrus
generoetako polenari dagokionez, salerosketa identifikatu eta bide horren arriskua zehatz ebaluatu zen. Aztertutako 12 birusetarako eta biroide baterako, sartzeko aukera txikia zela edo gertatzeko aukera gutxi zegoela adierazi zen; bestalde, ezartzeko aukera gertatzeko oso aukera gutxi zegoela eta nekez gerta zitekeela adierazi zen. Gainerako bi agenteei dagokienez (ALSV eta AFCVd), ikusi zen sartzeko oso aukera gutxi zeudela; ezarpenari dagokionez, adierazi zen gertagarri xamarra edo gertagarria (ALSV) izan zitekeela, edo oso aukera gutxi zeudela eta nekez gerta zitekeela (AFCVd). Aipatutako kalifikazio ia guztiak, nolanahi ere den, ziurgabetasun-maila handiarekin lotu ziren, ez dagoelako informazio garrantzitsurik.

Indarrean dagoen legeria aztertuta ikusi zen arriskuak murrizteko maila handia ezartzen dela jada, debekatuta dagoelako polena inportatzea zenbait herrialdetatik eta eskatu egiten delako inportatutako polenak ziurtagiri ofiziala izatea, ziurtagiri-sistema bati jarraikiz; bestela, egoera onean dagoen eta froga ofizialak igaro dituen material-lerro batetik zuzenean eratortzea eskatzen da, gutxienez behin, azken hiru begetazio-ziklo osoetan zehar.

Panelak arriskuak murrizteko bi aukera identifikatu zituen, biak ala biak eraginkortasun handikoak edo oso handikoak eta bideragarriak, sarrerako arriskua murrizteko: erkidegoaz kanpoko herrialde guztietara hedatzea Prunus, Malus eta Pyrus polena inportatzeari buruzko debekua, eta inportatutako polen-bidalketa guztien froga indibiduala eskatzea.

Landareak polinizatzea-Arriskuak