EFSAk bere Batzorde Zientifikoari eskatu zion Arriskuak Ebaluatzeko metodologia berrikus zezala, gabeziak zehazteko eta gaur egun dauden arauak eguneratzeko. Batzorde Zientifikoak lehentasunezko hiru gai hauteman zituen, eta bere 2016-2018 Lan Programan sartuko dituzte:

  • Sentikortasun indibiduala: Populazio mota ezberdinen (gizakiak, animaliak eta ingurumenean dauden organismoak) sentikortasuna ebaluatzea proposatzen da, arrisku-ebaluazioetan kontuan hartutako zalantza-faktoreen egokitasuna egiaztatzeko.
  • Epidemiologia-azterlanen interpretazioa: Zientzia-ebaluazioetan hainbat motatako epidemiologia-azterlanak egin beharko lirateke (adb. gizakien, animalien eta landareen populazioen azterketak), eta horiek diseinu ezberdinak izan beharko lituzkete, batzuk behaketara bideratutakoak eta beste batzuk esku-hartzera bideratutakoak.
  • Erabilera-historialaren irizpideak: Erabilera-historiala eta, bereziki, erabilera seguruaren historiala substantzien eta agenteen segurtasun-ebaluazioetan datu toxikologikoak emateko beharra murrizteko edo salbuesteko erabiltzen da EFSAn. Batzorde Zientifikoak dio bateratu egin beharko liratekeela erabilera-historiala ezartzeko irizpideak, EFSAren ikuspegi ezberdinen arteko koherentzia eta funtsa bermatze aldera.

Arriskuen Ebaluazioko hiru arlotan ari dira jada identifikatutako hiru gai horiek lantzen:

  • Nahasketa kimikoak
  • Atalase toxikologikoaren (TTC) jarraipena
  • Nanoteknologiak.

Azkenik, Batzorde Zientifikoak adierazi zuen bateratzea sustatzeko garrantzitsua dela jarraibide berri hauen etorkizuneko garapenean EBtik kanpoko Arrisku Ebaluazioen agentzia eta erakundeen arteko nazioarteko lankidetza txertatzea.

EFSA- Lehentasunak Arrisku Ebaluazioari buruzko gidaliburuen garapenean