Duela gutxi onetsi den 2022ko apirilaren 12ko Batzordearen 2022/617 (EB) Erregelamenduak 1881/2006 (EE) Erregelamendua aldatzen du arrainean eta gatzean egon daitekeen merkurioaren gehienezko kopuruari dagokionez

Europako Batzordeak arrainean dagoen merkurioaren kopuruari buruzko azken datuak, EFSAk eta beste hainbat erakundek emandako irizpenak eta Codex Alimentariusa aztertu ditu eta erabaki du 1881/2006 (EE) Erregelamenduaren eranskina aldatzea, elikagaien merkurioarekiko esposizioa are gehiago murrizteko.

Horretarako, arrainaren kontsumoak gure osasunari ekartzen dizkion onurak aintzat hartuta, gehienezko muga batzuk zenbatetsi ditu:

Alimentos Contenidos máximos (mg/kg peso fresco)
Crustáceos, moluscos y carne de pescado, excluidas las especies enumeradas en los siguientes dos puntos. El contenido máximo para los crustáceos se aplica a la carne de los apéndices y del abdomen. En el caso de los cangrejos y crustáceos similares (Brachyura y Anomura), se aplica a la carne de los apéndices. 0,50
Carne de los siguientes pescados:aligote (Pagellus acarne)sable negro (Aphanopus carbo)besugo (Pagellus bogaraveo)bonito (Sarda sarda)breca (Pagellus erythrinus)escolar negro (Lepidocybium flavobrunneum)fletán (Hippoglossus species)rosada del Cabo (Genypterus capensis)marlín (Makaira species)gallo (Lepidorhombus species)escolar (Ruvettus pretiosus)reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus)rosada (Genypterus blacodes)lucio (Esox species)tasarte (Orcynopsis unicolor)capellán (Trisopterus minutus)salmonete de fango (Mullus barbatus barbatus)granadero (Coryphaenoides rupestris)pez vela (Istiophorus platypterus)sable plateado (Lepidopus caudatus)escolar de canal (Gempylus serpens)esturión (Acipenser species)salmonete de roca (Mullus surmuletus)atún (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)tiburón (todas las especies)pez espada (Xiphias gladius) 1
Cefalópodos, Gasterópodos marinos y Carne de los siguientes pescados: anchoa (Engraulis species)abadejo de Alaska (Theraga chalcogramma)bacalao (Gadus morhua)arenque (Clupea harengus)pez basa (Pangasius bocourti)carpa (especie perteneciente a la familia Cyprinidae)lenguadina (Limanda limanda)caballa (Scomber species)platija (Platichthys flesus)solla (Pleuronectes platessa)espadín (Sprattus sprattus)pez gato del Mekong (Pangasianodon gigas)abadejo (Pollachius pollachius)carbonero (Pollachius virens)salmón y trucha (Salmo species y Oncorhynchus species, excepto Salmo trutta)sardina (Dussumieria species, Sardina species, Sardinella species y Sardinops specieslenguado europeo (Solea solea)pez gato iridiscente (Pangasianodon hypothalamus)merlán (Merlangius merlangus) 0,3
Complementos alimenticio 0,1
Sal 0,1

Araudi-aldaketa honen bidez gehitutako aldaketa nagusiak honako hauek dira:

  •  Arrainen haragi-taldea bi taldetan banatu da; talde horietan arrain berriak sartu dira eta bi muga bereizi dira (0,3 eta 1,0 mg/pisu freskoaren kg).
  • Codex Alimentariusak egindako ekarpena jasotzen da. Horren arabera, 0,1 mg/kg-ko gehienezko muga ezartzen da gatzean (aurretik ez zegoen gehituta).
  • Lehenengo aldiz, eranskinean “elikadura-osagarriak” aipatzen dira, eta 0,1 mg/kg-ko muga ezartzen da.

OHARRA: 2022/617 (EB) Erregelamendua Europar Batasunaren Egunkari Ofizialean argitaratzen denetik hogei egunera sartuko da indarrean. Eranskinean zerrendatutako elikagaiak merkatuan jarraitu ahal izango dute kontsumo lehenetsiaren datara arte edo iraungitze-datara arte, betire erregelamendu hau indarrean jarri aurretik legez merkaturatu badira.