EFSAko BIOHAZ panelak zientzia-irizpen bat eman du, eta bertan identifikatu du zer arrisku-faktorek laguntzen duten elikagaien bidez transmititutako ahalmen zoonotikoa duten antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterioak hedatzen, animaliak baserrien artean lekualdatzean edo hiltegira eramatean. Txostenean bidaietan eta ondorengo ukuiluratzean ezarri beharreko hainbat prebentzio-neurri eta kontrolerako aukera proposatzen dira, mikrobioen aurkako erresistentziak hedatzeko probabilitatea murrizteko. Halaber, eremu horretan premiazkoak diren ikerketa-premiak identifikatzen ditu.

Ebaluazio kualitatiboa egiteko iturri hauetatik hartutako informazioa hartu da kontuan: nazioarteko txostenak, indarrean dagoen Europako legedia, literatura zientifikoa eta adituen ezagutza. Ebaluazioa elikagaiak produzitzeko animalietara bideratu da (hegaztiak, behiak eta txerriak) beste ustiategi eta hiltegietara errepidez lekualdatzen direnean, ibilbide laburretan (8 ordu baino gutxiago) zein ibilbide luzeetan (8 ordu baino gehiago) eta zuzenean edo kontzentrazio-zentroetan edo kontrol-postuetan geldialdiak egiten dituztenean.

Arrisku-faktoreak

Honako hauek dira animaliak garraiatzean mikrobioen aurkako geneak eta antibiotikoekiko erresistenteak diren bakteriak transmititzeko probabilitatea areagotzen duten arrisku-faktore nagusiak:

 • Garraiatu aurretik animaliengan antibiotikoekiko erresistenteak diren bakteriak egotea
 • Animalien gorozkiak gehiago kentzea
 • Ibilgailuen eta atsedenguneetako higienea
 • Garraiatu bitartean antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterioak garraiatzen dituzten eta/edo iraizten dituzten beste animalia batzuekiko esposizioa
 • Kutsatutako ukuiluratze eremuekiko esposizioa
 • Garraiatzeko aldiaren iraupena, bidaia luze eta laburren arteko aldea ebaluatzeko daturik ez dagoen arren

Murrizteko estrategiak

Honako hauek dira animalia kategoria guztietan mikrobioen aurkako erresistentzien transmisioa murriztuko luketen prebentzio-neurriak eta kontrolerako aukerak (kontzentrazio-zentroetan edo kontrol-postuetan):

 • Garraiatzeko aldia murriztea
 • Garraiatzeko aldia ondo planifikatzea: logistika antolatzea aipatutako arrisku-faktoreak kontuan hartuta.
 • Animalien osasuna eta ongizatea hobetzea, horrek immunitate-sistema indartuko duelako. Horretarako konfort termikoa bermatu eta animaliak banatu behar dira.
 • Biosegurtasun neurriak, garraiatu aurretik eta bitartean.
 • Garbiketa eta desinfekzio egokia.

Ikerketa-premiak

Bukatzeko, txostenean informazio-hutsune batzuk identifikatzen dira, arrisku-faktoreekin eta arintze-neurrien eraginkortasunari lotuta, eta ikerketa-premiak zerrendatzen dira.

Honako hauek dira ikerketa-premia nagusiak:

 • Animaliak garraiatzeak mikrobioen aurkako erresistentzietan duen eragina kuantifikatzea, elikagaien ekoizpen-kateko beste etapa batzuekin alderatuta.
 • Bidaiako lekualdatzeen eta geldialdien interakzioa mikrobioen aurkako erresistentziak transmititzean, aipatutako arrisku-faktore guztiak kontuan hartuta.