Animalien Osasunaren Mundu Erakundeak (OIE) argitaratutako zifrek erakusten dute bilakaera positiboa izan dela mundu-mailan animaliekin erabiltzen diren mikrobioen aurkako agenteen arauketa eta segimenduan.

Hori horrela, 91 herrialdek OIEra igorritako datu kuantitatiboen arabera, mikrobioen aurkako agenteen erabilera 168,75 mg/kg izan zen animalia-biomasako.

Txosten honetan, mundu-mailako 155 herrialdek parte hartu zuten, inoiz baino zifra altuagoa. Horrek erakusten du arazo horrekiko sentsibilizazio-maila gero eta altuagoa dela nazioartean.

Hain zuzen ere, txostenak erakusten du mikrobioen aurkako agenteen erabilera hazkuntza-sustatzaile gisa (Europan duela urte batzuk deuseztatuko erabilera) 60tik 45 herrialdera murriztu dela datuak azken aldiz bildu zirenetik.

Bestetik, kolistina bezalako antibiotikoak (OMEk “Bereziki garrantzitsuak diren mikrobioen aurkako agente” gisa sailkatuak) oraindik ere erabiltzen dira eskualde askotan, adierazitako xedearekin.

Praktika horren eta beste batzuen ondorioz, gaur egun eraginkortzat jotzen ditugun sendagaietako asko arriskuan daude, animalientzat zein pertsonentzat, Mikrobioen Aurkako Erresistentziak areagotzen doazelako.

Txostenak bilakaera positiboa jasotzen du lege-esparruari dagokionez: lehen, hazkuntza-sustatzaileen inguruko arauketa espezifikorik gabeko 110 herrialde zeuden, eta egun 72 dira. Murrizketa horretatik ondoriozta daiteke aurrerapen handia egon dela mikrobioen aurkako agenteen erabilerari buruzko arauen ezarpenean.

Azkenik, OIEk herrialde guztiak animatu nahi ditu animaliekin erabilitako mikrobioen aurkako agenteei buruzko datuak bildu eta jendaurrean jartzera.