EFSA, ECDC, ECHA, EMA eta AEMA Europako agentziek esparru bateratu bat argitaratu dute «Osasun bakarra» estrategiaren Europar Batasuneko lankidetza indartzeko. Esparru berri horren helburua da agentziei Europan “One Health” ikuspegia arrakastaz aplikatzen laguntzea, Europar Batasunaren eta haren estatu kideen gaitasuna indartzeko, osasun-krisiei aurrea hartu eta erantzuteari begira.

Dokumentua erakunde arteko lantalde batek egin du eta agentzien artean diziplinaz gaindiko lankidetza-modu iraunkor eta zehatzagoan lan egitea proposatzen du, lau printzipiori jarraituz: koordinazioa, lankidetza, komunikazioa eta gaikuntza.

 

Esparru berri horren helburua da laguntza ematea “Osasun bakarrari” buruzko ebidentzia zientifikoa sendotzeko, aholkularitza zientifikoa eta arriskuen ebaluazioa gero eta integratuago daudela bermatzeko, sektore arteko koordinazio-mekanismoen ezarpena babesteko eta “Osasun bakarraren” arloan gaitasunak eta konpetentziak sortzeko.

Objetivos Estratégicos

Horretarako, bost helburu estrategiko identifikatu dira:

  1. “Osasun bakarra” ikuspegia aplikatzean koordinazio estrategikoa erraztea.
  2. “Osasun bakarrak” sustatutako ikerketaren koordinazioa eta agenden ezarpena sustatzea.
  3. “Osasun bakarraren” arloan gaikuntza hobetzea.
  4. “Osasun bakarrari” buruzko komunikazioa eta alde interesdun guztien partaidetza indartzea.
  5. “Osasun bakarraren” baterako jardueren bidez elkarketak gara daitezen babestea.

Helburu estrategiko bakoitza, aldi berean, helburu operatibo espezifikoagoetan hedatzen da, eta, halaber, helburu horiek lortzeko ekintzak eta emaitza espezifikoak zehazten dira, bai eta horiek gauzatzeko egutegi bat ere. Ekintza horiek hiru urteko aldian (2024-2026) gauzatuko dira, eta dokumentua eguneratzen joango da egindako aurrerapenak islatzeko eta erronka eta ekimen berriak proposatu ahal izateko.