Duela gutxi, EFSAren CONTAM panelak adierazi zuen Europako biztanleriaren zati batek proposatutako segurtasun-tarteak (IST) gainditzen dituela, eta hori osasun-arazoa izan daiteke.

Ebidentzia zientifiko horri erantzuteko, Europako Batzordeak erabaki du sustantzia horiek mugatzea elikagaietan; beraz, gehieneko eduki berriak ezarri ditu elikagai batzuetan, kutsatzaile horiekiko esposizioa murrizteko xedearekin.

Kutsatzaile horiei buruzko informazio guztia aurki daiteke elikadura‑arriskuen fitxan.

Horretarako ezarri du 2022/2388 (EB) Erregelamendua, 2006ko abenduaren 19ko 1881/2006 Erregelamendua aldatzen duena, eta hau gehitu du: 10. atala, «Sustantzia perfluoroalkilatuak».

Hauek dira egungo gehieneko edukiak:

Araudi berria 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da.

Bestalde, ezartzen du eranskinean jasotako eta 2023ko urtarrilaren 1aren aurretik legalki merkaturatutako elikadura-produktuak merkaturatzen jarraitu ahal izango direla kontsumitzeko lehentasunezko datara edo iraungitze-datara arte.

4,4 ng/kilogramo gorputzaren pisua/astea

Taldearen asteko ahorakin onargarria (IST) (PFOA, PFNA, PFHxS eta PFOS)