Joan den apirilean, Europako Batasuneko Elikakatearen eta Animalien Osasunaren Batzorde Iraunkorrak (SCOFCAH) produktu fitosanitarioen materia aktiboen arrisku-ebaluazioari buruzko eztabaida ireki batera gonbidatu zituen EFSAko, ECHAko, industrian interesa duten estatu kideetako eta beste leku batzuetako eta gobernuz kanpoko erakundeetako adituak. Eztabaida bateratu eta parte-hartzaile hori lehendabiziko urratsa izan da alderdi interesdun guztien arteko komunikazioa hobetzeko; halaber, substantzia horiek giza osasunean duten arriskua ebaluatzeko konponbide berriak taxutzeko balio izan du.

EFSAk 2014an produktu fitosanitarioen eta horien substantzia aktiboen ebaluazioari buruz eginiko kontsulta publikoan oinarrituta, substantzia horien arrisku-ebaluazioaren alderdi kritikoak eztabaidatu zituzten saioan. Honako hauek, besteak beste:

  • Substantzia aktiboak baimentzeko prozesuaren gardentasuna.
  • Arrisku-ebaluazioan parte hartzen duten adituen independentzia.
  • Arrisku-ebaluaziorako erabilitako irizpideak eta prozedurak.

Bestalde, aztertu egin ziren produktu fitosanitarioen industriak eginiko azterlanetan planteatutako interes-gatazka saiheste aldera ezarritako sistemak. Sistema horiek, gero, arriskua ebaluatzeko eta kudeatzeko oinarri gisa erabiltzen dira. Ontzat jo zituzten EFSAk proposaturiko bikotezko berrikuspena, ikerketa toxikologikoen kalitate-probak eta fidagarritasuna ebaluatzeko probak, eta ebaluazioetako alderdi interesdun guztiei eginiko kontsulta irekia.

Giza osasunarentzako arriskua ebaluatzeko erabilitako prozedurei dagokienez, oso egokitzat jo zituzten langileen arriskua ebaluatzeko aho-toxikotasunaren azterlanak. Era berean, ikusi zuten kontrol historikoen datuak erabiltzeak hobetu egiten duela azterlanen kalitatea. Horri dagokionez, partaideek behar-beharrezkotzat jo zuten substantzia aktiboen eta koformulen metatze-efektua ebaluatzea.

Azkenik, eztabaidan aritu ziren ugalketarako kartzinogenizitatearen eta toxikotasunaren inguruan gehiago ikertzeko beharraz, efektu endokrinoei dagokienez batik bat. Halaber, ikusi zuten animalien bidezko esperimentazioaren metodo alternatiboak eta horri buruzko araudia egokiak diren ikertu behar dela. Horrez gain, mahai gainean jarri zen legezko arauak zorrotz aztertzeko beharra, eta datu-bilketa hobetu beharra ere aipatu zuten.

BfR-ren laburpena