Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzak (EFSA) orain dela gutxi argitaratu du zientzia-iritzi bat, baiak Salmonellarekin eta Norobirusarekin kutsatzeko arriskuaz, elikakate osoaren testuinguruan.

Baiak elikagai galkorrak dira, fresko (edo oso gutxi prozesaturik) zein elikagai askotara gehitzen den osagai izoztu gisa kontsumi daitezkeenak. EBn gehien kontsumitutako baiak marrubiak, mugurdiak, masustak eta ahabiak dira.

Adituen taldeak ebaluatu egin ditu patogeno horiek baietan duten prebalentziari buruzko datuak eta kutsadura saihestearekin eta irizpide mikrobiologikoen egokitasunarekin lotutako murrizte-aukerak.

Bada, EFSAk honako hau ondorioztatu du:

  • Baiak ekoizten dituen abeletxe bakoitzean arrisku-faktoreen konbinazio berdingabea dago, eta arrisku horiek eragina izan dezakete hizpide diren produktuen ekoizpenean agente patogenoak agertzearekin eta irautearekin.
  • Euria, ureztatzeko edo pestizidak aplikatzeko ur kutsatua erabiltzea eta ekipo kutsatuak dira baiak Salmonellarekin eta Norobirusarekin kutsatzea dakarten faktoreetako batzuk.
  • Elikagaien segurtasuna kudeatzeko sistemak egoki ezartzea izan beharko litzateke ekoizleen lehenengo helburuetako bat; besteak beste, honako hauek ezarriz: Nekazaritza Jardunbide Egokiak (NJE), Higiene Jardunbide Egokiak (HJE) eta Manufaktura Jardunbide Egokiak (MJE).
  • Gaur egun ez dago froga nahikorik irizpide mikrobiologikorik ezartzeko baia fresko edo izoztuetako Salmonellarako.
  • Mugurdi eta marrubi izoztuetako Norobirusarekin lotutako agerraldiak osasun publikoko arrisku emergentea dira EBn. Baietako Norobiruserako irizpide mikrobiologikoak aplikatzea erabilgarri da, elikagaien segurtasuna kudeatzeko sistemak balioztatzeko eta egiaztatzeko (APPCCan oinarritutako prozesu eta prozedurak barne). Gainera, elikagaien enpresetako operatzaileei eta beste alderdi interesdun batzuei onargarria dena eta onargarria ez dena azaltzeko erabil daitezke.
  • Lehentasuntzat jo beharko litzateke mugurdi eta marrubi izoztuetako Norobirusaren prebalentzia mikrobiologikoari buruzko datu-bilketa, patogeno horren kontrola hobetzeko.

Zientzia-iritzia – EFSA