2011ko apirilaren 30eko Europako Batasuneko Aldizkari Ofizialean (L 111/3) argitaratu zuten Batzordearen 420/2011 (EB) Araudia, 1881/2006 (EE) Araudia aldarazten duena. Azken araudi horrek zehaztu egiten du elikagaietako zenbait kutsatzaileren gehienezko edukia. Araudi berri horrek proposatzen dituen aldaketen helburua da, besteak beste, inkoherentziak konpontzea 1881/1006 (EE) Araudian agertzen diren elikagaien edo produktuen taldeen izenei dagokienez. Beste kasu batzuetan, berriz, Kadmioaren kasuan adibidez, gehienezko edukia aldatu da aurreko araudiarekin erkatuz gero.

Aldaketa horiek guztiak txosten honen “Aldaketen konparaziozko taula”n daude adierazita

Artikulu osoa