Europako Batzordeak EFSAri eskatu zion zientzia-irizpena emateko elikagai eta pentsuetan beauverizinaren eta eniatinaren presentziak gizakien eta animalien osasunari eragin diezaioketen arriskuari buruz. Xede horretarako, elikagai, pentsu eta prozesatu gabeko aleetan beauverizinarekin eta eniatinarekin loturiko analisien 12.685 emaitza ebaluatu ziren guztira.

Beauverizina eta anitinak Fusariumen hainbat espeziek sortutako mikotoxinak dira. Eniatinak ebaluatzeko, A, A1, B eta B1 eniatinen batuketa hartu da kontuan. Beauverizinaren eta eniatina guztien esposizio kronikoan garrantzi gehien duten faktoreak honako hauek dira: zerealak eta zereal-aleekin eginiko produktuak, bereziki “ogia eta opilak", "okintza fineko produktuak" eta "pasta".

EFSAko adituen taldeak honako ondorio hauek atera ditu:

  • Gizakien osasunerako ez dago beauverizina eta eniatinen esposizio altua atzemateko moduko arriskurik. • Ziurgabetasuna dago esposizio kronikoari dagokionez; izan ere, ez dago arriskua ebaluatzen laguntzen duen datu esanguratsurik.
  • Beharrezkoa da toxikotasunari buruzko datuak in-vivo osatzea, gizakiengan izan dezakeen arriskua ebaluatzeko.
  • Animalien artean beauverizina eta eniatinen esposizioa sortzen da, nagusiki, zereal-aleak eta zerealen azpi-produktuak kontsumitzearen ondorioz.
  • Ebaluatutako informazioaren arabera, ez dirudi beauverizinarekiko eta eniatina guztiekiko esposizio altua duten eskortako animalien eta laguntza-animalien osasunean kontrako ondoriorik atzeman daitekeenik.
  • Era berean, eta datuen arabera, ez dirudi ondorio kaltegarriri ager daitekeenik eskortako hegaztiak esposizio kronikoan egoteagatik. Bestalde, ez dago datu nahikorik esposizio kronikoa gainerako animalia-espezieetan baloratzeko.

EFSAren iritzia – beauverizinak eta eniatinak