Zientzia Lankidetzari buruz Eztabaidatzeko Kontsultarako Foroak (AFDGSC) zenbait proposamen aurkeztu ditu, lan-programak partekatzeko, proiektu bateratuak planifikatzeko eta are gehiago hobetzeko Europar Batasunak Arriskuak Ebaluatzeko duen ahalmena. Horretarako, zientzia-lankidetza sendotuko da.

Foroak honako proposamen hauek egiten ditu, zientzia-lankidetza areagotze aldera:

 1. Kontsultarako Foroan eta Puntu Fokalen Sarean partekatzea Arriskuen Ebaluazioan planifikatu ez diren lan-planak eta eguneratzeak.
 2. Arriskuen Ebaluaziorako metodologiak eta orientazioak bateratzeko lanean jarraitzea.
 3. Argi ezartzea EFSAren zientzia-sareen lan-jarduerak eta informazioa eta lan-planak trukatzean duten zeregina.
 4. Areagotzea koordinazio-zentroek duten zeregina, EFSAren zientzia-sareetako kideen babesa eta bestelako jarduerak jasotzeko.
 5. Datu-bilketa bateratzeko lanean jarraitzea, arreta jarriz osasun publikoaren inguruko kezka eragiten duten arloetan.
 6. Lehentasuna ematea datuetara sartzeko arauen garapenari: ahalbidetzea EFSAk bildutako datuak argitaratzea, aztertzea eta banatzea.
 7. Beste akordio-mota batzuk ikertzea, bikaintasun-sareak babesteko, egungo 36. artikuluaren esparruan.
 8. "Better Training for Safer Food" prestakuntza-programekin jarraitzea, antzeko aukerak babestuz nazioan eta erkidegoan, eta prestakuntza horietako materialak eskuragarriago eginez.
 9. Aztertzea EFSAren arrisku-ebaluazioari buruzko prestakuntza aurreratuko ikastaroak irekitzeko aukera, estatu kideei begira.
 10. Epe laburrean proiektu pilotu bat ezartzea, EFSAren eta estatu kideen artean zientzia-informazioa trukatzea errazteko.
 11. Urte anitzeko programa bat sortzea, nazioarteko zientzia-lankidetzarako.

Txosten osoa