Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) jakinarazpen bat argitaratu du substantzia honen gainean. Izan ere, substantzia hori gosaltzeko zerealak biltzeko kartoizko kaxetan erabiltzen da, kaxa horren tintan zehatzago adierazita. Jakinarazpen horretan estimazio bat jaso du Agintaritzak; eta, horretarako, aipatutako kasu bietan bildu diren datuetan oinarritu da. Gauzak horrela, diferentzia zehaztu du antzemandako esposizioaren eta Antzeman Daitezkeen Efektu Kaltegarrietako maila baxuenaren (LOAEL) artean; eta helduen artean diferentzia hori 600 aldiz altuagoa dela jakinarazi dute. Horrek esan nahi du esposizioa ez dela kaltegarria kontsumitzailearen osasunerako. Zereal asko kontsumitzen duten umeei dagokienez, aldiz, diferentzia hori baxuagoa da; beraz, ezin daiteke bazter utzi efektu kaltegarririk eragin dezakeenik. Ondorioz, Panelak jakinarazi du zerealak noizik behin kontsumitzea ez dela arriskutsua. Dena dela, kontsumo hori denboran zehar luzatuz gero, EFSAk gomendatu du azterlan sakonagoak egitea substantziak izan litzakeen intzidentzia hobeto azter dezan.

Artikulu osoa