EFSAk txosten tekniko bat argitaratu du, eta, horren bidez, berriki argitaratutako EFSA MIXTOX orientazio-agiria ezartzen da. Dokumentu horren xedea da hainbat substantzia kimikorekiko esposizio konbinatuak gizakien osasunean duten arriskua ebaluatzea. Txosten horrek araututako konposatuetarako eta efektu kantzerigenorik ez duten kutsatzaileentzako maila baxuko arriskuen ebaluaziorako metodologia bat deskribatzen du, eskuragarri dauden metodo harmonizatuak, tresnak eta datu-iturriak baliatuz.

Esposizioaren ebaluazioa

Txostenak adierazten du esposizio-parametroak bildu edo kalkulatu egin daitezkeela EFSAren aurreko iritzietatik edo eskuragarri dauden tresnen zaintza- eta monitorizazio-datuetatik abiatuta, hala nola EFSAren pestiziden hondakinei buruzko txostenak, estatu kideetako kutsatzaileen edukiei buruzko datuak, EFSAren kontsumo integralaren datu-basea eta JECFAren eta JMPR-ren monografiak. Proposatzen da esposizio-parametroen txostenen harmonizazioa 95 pertzentilen goiko eta beheko mugak erabiliz egitea.

Arriskua ebaluatzeko erreferentziazko balioak adibidez osasunean oinarritutako balio orientagarriak (HBGV), eskuragarri daude araututako produktu eta efektu kantzerigenorik ez duten kutsatzaile guztietarako, eta, oro har, estimazio kontserbadoreak adierazten dituzte.

OpenFoodTox datu-basea HBGVk eskainitako kode irekiko tresna sinpletzat proposatzen da erreferentziazko dosi akuturako (AfRD) eta eguneko ingesta onargarri edo toleragarrirako (ADI, TDI), efektu akutu eta kronikoetarako, hurrenez hurren.

Arriskua karakterizatzea

Arrisku-indizea (HI) maila baxuko ikuspegi harmonizatu gisa aplikatzen da, konbinatutako toxikotasunerako dosia gehitzeko kasu lehenetsia erabiliz. HIak arrisku- eta esposizio-parametroen arteko harremanen batura gisa eratortzen dira.

Efektu ez kantzerigenoetarako, 1 baino balio txikiagoko HIak ez oso kezkagarri gisa interpretatzen dira; 1etik gorako balioak dituzten HIek, aldiz, arriskuen ebaluazioa hobetu edo arriskuen kudeaketa aintzat hartu behar dela iradokitzen dute.

Txostenak metodologia bat ematen du, arriskuen ebaluazioaren emaitzak laburtzeko eta ikuspegia hobetzeko HIek nahikoa babes ematen ez duten kasuak identifikatzen direnean. Esposizio-taldeak ezartzeko hainbat ikuspegi proposatzen dira, dela esposizio-irizpideak erabiliz, dela arrisku- eta taldekatze-irizpideak erabiliz, efektu toxikologiko espezifikoetan eta datu toxikozinetikoetan oinarrituta. Gaur-gaurkoz, EFSAren Batzorde Zientifikoak ikuspegi horiek hartzen ditu kontuan ebaluazio-taldeak ezartzeko. Hain zuzen, erakunde horrek gai horri buruzko iritzi berri bat argitaratuko du laster.