Elikakatearen Kontrol Ofizialerako Plan Nazionalaren (PNCOCA) emaitzak biltzen dituen urteko txostena argitaratu da. 2022. urteari dagokion txostenean 625/2017 (EB) Erregelamenduaren esparruan egindako kontrolak daude eta erkidego eta hiri autonomo guztiek egin dituzte, koordinatuta aritzen baitira lanean kontrol ofizialak gauzatzen nahiz txosten hau egiteko beharrezko informazioa transmititzen.

Txostena lau atal handitan banatuta dago, PNCOCAko goi-mailako lau helburuen arabera.

  • GOI-MAILAKO 1. HELBURUA: lehen mailako ekoizpenaren kontrolei buruzkoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak koordinatua.
  • GOI–MAILAKO 2. HELBURUA: elikadura-establezimenduetako elikaduraren arloko segurtasun-kontrolari buruzkoa, Elikagaien Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak koordinatua.
  • GOI-MAILAKO 3. HELBURUA: kalitatearen eta elikadura-iruzurren kontrolei buruzkoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak eta Kontsumo Ministerioak koordinatua.
  • GOI-MAILAKO 4. HELBURUA: mugako kontrolei buruzkoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak, Osasun Ministerioak eta Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak koordinatua.

 

Programetan askotariko kontrolak garatu direnez, askotariko ezaugarriak zituztenez, arrisku-irizpide desberdinak, adierazle desberdinak, etab. ezin da ondorio globalik atera.

 

Txosten horretatik kontrol ofizialeko programek argitaratutako urteko txostenetan sar daiteke, zeinetan 2022an kontrolen emaitzak ebaluatu ondoren egindako ondorioak zehazten diren.