Europako Batzordeak, berriki, 2019ko otsailaren 19ko Batzordearen 2019/300 Exekuzio Erabakia (EB) hartu du, zeinaren bidez elikagaien eta pentsuen segurtasunaren arloko krisiak kudeatzeko plan orokor bat ezartzen baita.

Erabaki honen helburuak hauek dira: elikagaiek eta pentsuek eragindako gorabeherek osasun publikoan duten irismena eta eragina txikitzea, prestakuntza hobea eta kudeaketa eraginkorra ziurtatuz.

 

Planak bi egoera-mota hauek barne hartzen ditu:

  1. Batasunaren koordinazio indartua behar duten egoerak, eta
  2. Batzordea zein estatu kideak eta dagokion Batasuneko agentziak biltzen dituen krisi-zedulak sortzea behar duten egoerak.

 

Planak prestakuntza indartu baterako eta Batasunaren mailako gorabeherak kudeatzeko beharrezkoak diren prozedura praktikoak ere ezartzen ditu, gardentasun-oinarriarekin bat datorren komunikazio-estrategia bat barne.

 

Plan orokorra osasun publikorako arrisku zuzen edo zeharkakoak berekin dakartzaten egoeretan aplikatuko da, elikagai eta pentsuetatik eratorritakoak, eta, bereziki, izaera biologiko, kimiko edo fisikoko elikagai eta pentsuetako edozein arriskurekin lotutakoak badira, seguru asko aldez aurretik ezin direnak aurreikusi, ezabatu edo maila onargarri batera murriztu dauden xedapenen bidez, edo ezin bada kudeatu 178/2002 zenbakiko Araudiaren (EB) 53. eta 54. artikuluekin bat datozen larrialdi-neurriak aplikatuz.