2017ko apirilaren 17tik 24ra, Europako Batzordearen Albaitaritza eta Elikadura Bulegoak 1107/2009 (FVO) Erregelamenduan jasotzen diren produktu fitosanitarioak baimentzeko indarreko kontrol-sistemak ikuskatu zituen Espainian.

Arau-hauste nagusiak

Honako arau-hauste hauek aurkitu ziren nagusiki:

  • Komunikazio-epeekin lotutakoak; batik bat, agintaritza eskudunen arteko koordinazio-faltaren ondoriozkoak.
  • Produktu batzuk aldatu edo erretiratu egin beharko ziratekeen berriz ebaluatu ondoren.

Txostenaren arabera, arau-hausteen eraginez produktu fitosanitarioak ezin dira garaiz merkatuan jarri operadore selektiboenen eskura, eta horrek ondorioak ditu merkatuko lehiakortasunean.

Gomendioak

Azkenik, txostenean zenbait gomendio egiten zaizkie Espainiako agintaritza eskudunei, produktu fitosanitarioak baimentzeko prozesuaren eraginkortasuna hobetu dezaten. Labur esanda, honako hauek zaintzea gomendatzen da:

  • Eskaerak izapidetzeko tasak, lan osoaren kostu erreala erakusteko, 1107/2009 Erregelamenduaren 74. artikuluko 2. ataleko b) hizkian eskatzen den moduan.
  • Baimentze-eskaerak izapidetzeko sistema. Halaber, gomendatzen da beharrezko aldaketak aplika daitezela 1107/2009 Erregelamenduaren 37. artikuluko 1. atalean eta 42. artikuluko 2. atalean ezarritako epeak era koherentean betetzeko.
  • Birbaimentze-eskaerak izapidetzeko sistema. Halaber, gomendatzen da beharrezko aldaketak aplika daitezela Batzordearen araudietan edo zuzentarauetan ezarritako epeak betetzeko.
  • Merkataritza-baimen paraleloen eskaerak izapidetzeko sistema. Halaber, gomendatzen da beharrezko aldaketak aplika daitezela 1107/2009 (EE) Erregelamenduaren 52. artikuluan ezarritako epeak era koherentean betetzeko.

Eta bestalde:

  • Larrialdiko baimenen kasuan, bermatu behar da produktu fitosanitarioen erabilera baimenduei buruzko informazioa elektronikoki publikoaren eskura dagoela, 1107/2009 (EE) Erregelamenduaren 57. artikuluak eskatzen duen bezala.