2009. urtean 764.736 analisi jaso ziren 27 estatu kideetan, eta analisi horiek guztiak biltzen ditu txosten honek. Analisi horietatik 1.406k (% 0,32) ez zituzten betetzen legezko mugak, eta horien % 0,46 agente antitiroideoak ziren, % 0,39 esteroideak, % 0,17 azido resorzilikoaren laktonak, % 0,01 beta-agonistak, % 0,07 debekatutako substantziak, % 0,21 antibakterianoak, 0,16% antihelmintikoak, 1% kokzidiostatikoak, 0,02% karbamato piretroideak, % 0,11 antiinflamatorio ez esteroideak eta % 0,21 jarduera farmakologikoa duten beste konposatu batzuk.

EFSAren 2009ko txostena: albaitaritza-botiken hondakinak