EFSAk, ECDCk eta Sendagaien Europako Agentziak (EMA) baterako txosten zientifiko bat argitaratu dute, mikrobioen aurkako agenteen kontsumoari buruzko datuak eta kontsumo horrek gizakien zein elikagaietarako animalien bakterioetan mikrobioen aurkako erresistentziak (RAM) agertzearekin duen lotura azaltzeko.

Txosten hori Europako hirugarren txostena izango litzateke, agentzien arteko lankidetzaren emaitza da. Bi eremuetako datuen analisi integratua erabili dute: gizakiarena eta animaliarena (JIACRA).

RAMak osasun publikoko arazo larria dira mundu mailan, eta karga ekonomiko handia dute. Arazo horren aurkako borroka “One Health” estrategiaren barruan sartzen da.

Europan, aztertu den 2016-2018 aldian, antimikrobianoen kontsumoa txikiagoa izan da elikagaien ekoizpenean gizakietan baino. JIACRA ikasketak hasi zirenetik egoera hau gertatzen den lehen aldia da. 2017an, 108,3 mg/kg-ko batez besteko kontsumoa (3,1etik 423,1erako tartea) kuantifikatu zen animalietan, eta 130 mg/kg-koa (52,8-212,6 tartea) gizakietan.

Era berean, ikusi da murrizketa hori EBko herrialde kideen artean modu desberdinean gertatu dela, honako irudi honetan ikus daitekeen moduan:

Biomasaren bidez zuzendutako anitimikrobianoen kontsumoaren alderaketa (miligramoak zenbatetsitako biomasaren kilogramoko) gizakietan (a) eta elikagaietarako animalietan (b), herrialdeko, EB/EEEko 29 herrialdetan, 2017

Espainiaren kasuan, batez besteko hori nabarmen gainditzen da: gizakiek 191,1 mg/kg kontsumitzen dute, eta animaliek, berriz, 230,3 mg/kg.

Azterlanaren aurkikuntzek iradokitzen dute antimikrobianoen kontsumoa murrizteko esku-hartze berriek eragin onuragarria izango dutela RAMen aurkako borrokan. Horrek agerian uzten du mikrobioen aurkako agenteen erabilera zuhurra sustatu behar dela, bai eta infekzioen prebalentzia gehiago kontrolatu eta prebenitu ere, gizakietan zein animalietan.

E. Coliri dagokionez, kontsumoaren eta RAMen agerpenaren artean lotura handia dagoela ikusi zen ia antimikrobiano mota guztietan, bai gizakientzat, bai animalientzat. C. jeujuniri dagokionez ere, maiz aurkitu ziren lotura positiboak, bereziki animalietan. Ez, ordea, salmonellarentzat. Hala ere, erresistentzia anitzeko anduiak sortzeko gaitasuna duten salmonella serotipo batzuek garrantzia farmakologiko eta mediko handiagoa dute.

Animalien bakterio erresistenteen eta gizakien RAMen arteko lotura estatistikoki esanguratsuena Campylobacter spp. bakterioarentzat aurkitu zen. Hori Campylobacter spp. elikagaietarako animalietan egotearen ondorio izango da ziurrenik, eta gizakietan elikagaiek transmititutako campylobakteriosia eragiten du.