Txostena FAO/OMSren adituek egin dute, eta bertan Bisfenol A konposatuak giza osasunean izan litzakeen eraginei buruzko zenbait alderdi biltzen dira. Honako hauek dira ondorio aipagarrienak:

  • Bisfenol A konposatuak eragin edo gara lezakeen toxikotasunari buruzko ikerketen arabera, dosi altuetan baino ez dira antzematen eraginak.
  • Nolanahi ere, aurretik deskribatu gabeko zenbait eragin, gaur egun ikertzen ari direnak, dosi txikiagoetan ere ager daitezke. Baina, hori etorkizuneko ikerketen bidez berretsi beharko da.
  • Eragin horiek egiaztatuko balira, aintzat hartu beharko lirateke Arriskuen Balioespena egitean; izan ere, toxikotasun-maila konposatu horrekiko esposiziotik oso hurbil dago.
  • Bestalde, aztertu egin beharko dira konposatu horren jarduera-mekanismo alternatiboak, jarduera estrogenikoa aldatzeko duen gaitasuna balioesteko orduan.

Hala ere, zalantza ugari daude behaketa horren balioaren eta sendotasunaren inguruan. Balioespen horrek estimazio bat egiten du Bisfenol A konposatuak giza osasunean izan ditzakeen arriskuen inguruan. Eta, nahiz eta oraindik goiz den estimazio hori nahiko erreala dela ondorioztatzeko, emaitza horiek ikerketak sustatu egin beharko lituzkete zalantza horiek murriztearren.

FAO/OMSen txostena: Bisfenol A