EFSAk elikagaien krisiei erantzuten ikasteko prestakuntza-saio bat egin du Europar Batasuneko Aholkularitza Zientifikoko Agentzien Sareari zuzenduta. Saioan agentzien arteko lankidetza hobetzeko arloak identifikatu dira eta krisiaren aurrean prestatzeko etorkizuneko jarduerak ezagutarazi dira.

Ekitaldiak egun eta erdi iraun zuen eta Bilbon egin zen, lanerako segurtasun eta osasunerako Europako agentziaren bulegoetan (OSHA), eta Europako eta Europako Batzordeko 12 agentziatako 38 ordezkarik parte hartu zuten. Itxurazko eszenatoki multifazetiko batean oinarrituta, aurkezpenak, eztabaidak eta krisi baten simulazio‑ariketa egin ziren, osasun publikoko eta elikagaien segurtasuneko elementuak konbinatuta.

Prestakuntzaren xedea zen agentziak elikagaien krisiari aurre egiteko prestatzea, bai eta horien arteko elkarlana sustatzea oinarri zientifikoan oinarritutako politiketan elkarri laguntzeko. Horrez gain, gainerako agentzien funtzioak eta mandatuak ulertarazi ziren eta etorkizunean krisiari lotutako ezagutza eta informazioa trukatzeko eszenatokia prestatu zen.

Jardunbide egokiak eta hobekuntza arloak

Hauek izan ziren, besteak beste, ariketan identifikatutako jardunbide egoki nagusiak eta elikagaien krisiak kudeatzeko hobekuntza-arloak:

  • Onuragarria izan daiteke administrazio-funtzioa duen figura bat sortzea, krisi-uneetan agentzien arteko bilerak, materialak eta abar koordinatzeko.
  • Informazioa eta ezagutza trukatzeko plataforma teknologiko bat beharrezkoa litzateke. Dagoeneko erabiltzen diren tresnen erabilgarritasuna baloratu daiteke, hala nola Europako Kontseiluaren “Krisientzako Erantzun Politiko Integraturako tresna (IPCR)” edo sortzen ari diren SANTE tresna, informazioa trukatzea xede duena.
  • Bake‑garaietan lankidetza zientifikorako oztopoak nola gainditu daitezkeen azter daiteke.
  • Bake‑garaietan agentzien, Batzordearen eta estatu‑kideen arteko komunikazio‑bideak antolatzea ere pentsa daiteke.
  • Oso erabilgarria izan daiteke beste agentziek krisi‑garaietan egin ditzaketen lanak mapeatzea baliabideak partekatzeko. Azpimarratu zen agentziarentzat komunikabideak kudeatzea sekulako lana dela, krisiaren erdigunean baitago.
  • Garrantzitsutzat jo zen krisia simulatzeko ariketa gehiago egitea, eta estatu kideetako autoritate eskudunak ere tartean sartzea.