Europako Batzordeko Elikadura eta Albaitaritza Bulegoak (FVO) Espainiako esne eta esnekiei lotutako kontrol ofizialen azken ikuskaritzaren emaitzak argitaratu ditu.

Laburbilduz, produktu horiei egindako kontrol ofizialak ondo garatu dira, eraginkorrak dira eta, oro har, lege-betebeharren eta urteko plangintzaren arabera gauzatzen dira.

Ez zen aurkitu elikadura-segurtasunerako balizko arriskurik.

Ikuskaritza-txostenaren emaitzei dagokienez, honako hauek aurki ditzakegu:

Gabeziak

  • Zenbait baimen eta kontroletan.
  • Araudiaren ezarpenean, esne-ekoizpenaren ustiategiei dagokienez.
  • Irizpide mikrobiologiko eta animalia-azpiproduktuei buruzko kontroletan.

Gomendioak

  • Animalia-jatorriko kontrolen neurriak hobetzea, bereziki esne eta esnekien kontroletan.
  • Baimendutako establezimenduen zerrendak eguneratuta daudela bermatzea.
  • Esne-ekoizpeneko ustiategietan higiene-betebeharren kontrol ofizialak aldizka eta maiztasun egokiarekin egiten direla bermatzea.
  • Listeria monocytogenes eta Salmonellari buruzko esnekien elikadura-enpresen ustiatzaileen laginketa-planak egokiak direla bermatzea.
  • Kontsumorako prest dauden elikagaien ekoizpenean diharduten enpresek eremuen eta ekoizpen-ekipamenduaren laginketa bat egitea Listeria monocytogenes antzemateko.
  • Animalia-azpiproduktuak jasotzeko erabilitako ontziek identifikazio-betebeharrak betetzen dituztela bermatzea.

Informe final de una auditoría realizada en España con objeto de evaluar el sistema de controles oficiales sobre la seguridad de los alimentos de origen animal, en particular de la leche y los productos lácteos – FVO 2016